As featured on


Business plus
Mpara
Bangkok bank sme
Bangkok biz news
Hfocus
Allianz Ayudhya Activator

ฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์มากมาย

ไดอะเมท คือ แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้คุณควบคุมเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างขึ้นเพื่อช่วยผู้ที่เป็นเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานให้ควบคุมปัจจัยของโรคได้ดีขึ้น และช่วยให้ทีมสุขภาพเพิ่มประสิทธิภาพของการดูแลรักษาได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลสุขภาพที่มากขึ้น

ติดตามค่าต่างๆ อย่างเป็นระบบ

บันทึกค่าระดับน้ำตาลในเลือด อาหารที่ทานแต่ล่ะมื้อ และปัจจัยของโรคเบาหวานอื่นๆ เพื่อติดตามทิศทางและแนวโน้ม

ใกล้ชิดกับนักกำหนดอาหารได้มากขึ้น

ปฏิสัมพันธ์กับนักกำหนดอาหารได้ง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้เป็นเบาหวานมากขึ้น ผ่านการแชทและการประเมินคุณภาพอาหาร

ปรับปริมาณยาได้อย่างเหมาะสม

รับการแจ้งเตือนการปรับยาจากทีมสุขภาพได้ทันที เมื่อระดับน้ำตาลหรือมีอาการไม่ปกติ

จัดระดับอาหารให้คุณ

รู้คุณภาพของอาหารที่คุณทานได้ง่ายๆจากการประเมินของนักกำหนดอาหาร เพื่อช่วยให้คุณเลือกอาหารที่ดีที่สุดต่อสุขภาพคุณ

เพิ่มแรงจูงใจในการดูแลตัวเอง

ให้การควบคุมโรคเบาหวานเป็นเรื่องสนุกและมีความหมาย ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์และพูดคุยกับผู้ป่วยท่านอื่นๆ

เรียนรู้แบบอินเตอร์แอ๊กทีฟ

เพิ่มทักษะและความรู้ในการควบคุมเบาหวาน ทั้งด้านอาหารและการออกกำลังกาย ผ่านบทเรียนแบบอินเตอร์แอ๊กทีฟ

ไดอะเมทช่วยคุณได้อย่างไร

เนื่องจากผู้ที่เป็นเบาหวานและผู้มีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานแต่ล่ะคนย่อมมีสภาวะสุขภาพแตกต่างกัน ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการที่พวกเขาจะได้รับคำแนะนำอย่างต่อเนื่องในด้านโภชนาการ และการใช้ยา ตามข้อมูลและสภาวะสุขภาพล่าสุด จากทีมสุขภาพที่พวกเขาเชื่อมั่น ในระหว่างที่พวกเขาไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาล

ไดอะเมทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ เพื่อช่วยทำให้พวกเขาลดโอกาสในการเป็นโรคแทรคซ้อนอื่นๆ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาในระยะยาว ลดการสูญเสียอวัยวะและชีวิต ในขณะเดียวกันไดอะเมตยังช่วยให้ทีมสุขภาพมีข้อมูลในการดูแลรักษาที่มากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพการรักษาที่ดีขึ้น

description image 1

Frequently Asked Questions

1

First question is about Leon's minimum usage requirements like Internet speed and storage space?

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean.

2

Second question concerns anyone interested in performance issues, troubleshooting and others?

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful pointing has no control.

3

Third question is about some of the app's features and their impact on business performance?

One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad commas, wild question marks and devious semikoli.

4

Forth question is very important to all the registered users and the website visitors?

Put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of anyone concerned.

5

Fifth question answers the all important question: why should I use Leon and not something else?

Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane. Pityful a rethoric question ran over her cheek, then far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

description image 2

ไดอะเมทช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานหรือกลุ่มเสี่ยง:

  • ควบคุมปัจจัยของโรคเบาหวานเช่น ระดับน้ำตาลในเลือด หรือ อาหาร ได้ดีขึ้น
  • มีปฏิสัมพันธ์กับนักกำหนดอาหารได้ง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากขึ้น
  • มีแรงจูงใจและสนุกกับการดูแลตัวเองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน
  • ลดความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
  • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการเบาหวานในระยะยาว

ไดอะเมทช่วยให้ทีมสุขภาพ:

  • สามารถดูแลผู้เป็นเบาหวานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  • มีข้อมูลที่มากขึ้นเพื่อการรักษาที่ดีขึ้น

ไดอะเมทช่วยให้โรงพยาบาล:

  • นำเสนอการให้บริการแบบใหม่แก้ผู้ป่วยเบาหวาน
  • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหารโรงพยาบาล
  • ขยายขอบเขตการให้บริการแก่ผู้ป่วยเบาหวานไปได้ทุกที่

หน้าจอตัวอย่าง

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปขนาดเต็ม

ใช้เวลาดูวีดีโอเพียง 3 นาที แล้วคุณจะรู้ว่าไดอะเมทสามารถช่วยคุณได้อย่างไร

รูปแบบบริการ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของเราเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐาน เช่น การบันทึกค่าน้ำตาลปลายนิ้ว, การบันทึกข้อมูลอาหารที่ทานในแต่ล่ะมื้อ, ดูค่าสถิติน้ำตาลย้อนหลัง, บันทึกข้อมูลยาที่ใช้ ได้ฟรี และชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อแชทและรับคำแนะนำด้านโภชนาการและการควบคุมระดับน้ำตาลจากนักกำหนดอาหารมืออาชีพ

BRONZE


เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเรียนรู้วิธีการดูแลโภชนาการและการออกกำลังกาย


ราคาปรกติ 1,600 บาท ลดเหลือ 800 บาท * (ราคาพิเศษ หมดเขต 31 พ.ค. 2561)

รับบริการต่อเนื่อง 1 เดือน

ตอบคำถามภายใน 45 นาที เวลา 8.00-20.00 น.

ดาวน์โหลดแอพ

SILVER


เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทานยาเพื่อควบคุมเบาหวาน หรือเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์


ราคาปรกติ 4,800 บาท ลดเหลือ 2,400 บาท * (ราคาพิเศษ หมดเขต 31 พ.ค. 2561)

รับบริการต่อเนื่อง 3 เดือน

ตอบคำถามภายใน 45 นาที เวลา 8.00-20.00 น.

ดาวน์โหลดแอพ

GOLD


เหมาะสำหรับท่านที่ต้องฉีดอินซูลินเพื่อควบคุมเบาหวาน หรือเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์


ราคาปรกติ 9,600 บาท ลดเหลือ 4,000 บาท * (ราคาพิเศษ หมดเขต 31 พ.ค. 2561)

รับบริการต่อเนื่อง 6 เดือน

ตอบคำถามภายใน 45 นาที เวลา 8.00-20.00 น.

ดาวน์โหลดแอพ

PLATINUM


เหมาะสำหรับท่านที่ต้องควบคุมเบาหวานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง


ราคาปรกติ 19,200 บาท ลดเหลือ 8,500 บาท * (ราคาพิเศษ หมดเขต 31 พ.ค. 2561)

รับบริการต่อเนื่อง 12 เดือน

ตอบคำถามภายใน 45 นาที เวลา 8.00-20.00 น.

ดาวน์โหลดแอพ

* หมายเหตุ ราคาที่ปรากฎเป็นราคาเมื่อท่านเลือกใช้บริการกับนักกำหนดอาหารของ DiamateCare หากท่านเลือกใช้บริการจากโรงพยาบาลพันธมิตรของเรา อัตราค่าบริการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับอาจแตกต่างไปจากนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามราคาค่าบริการและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากโรงพยาบาลที่ท่านเลือกใช้บริการได้โดยตรง

โรงพยาบาลพันธมิตรของเรา

เรากำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อหาโรงพยาบาลพันธมิตรเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยและอาเซียน

โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
โรงพยาบาลสมุทรปราการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลติดต่อของท่าน และสิ่งที่ต้องการสอบถาม เราจะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุด

อยากรู้จักเรามากขึ้น?

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของไดอะเมทได้ทาง FB เพจของเรา หรือ แวะมาเยี่ยมและพูดคุยกับเราได้ที่ออฟฟิตของเราตามที่อยู่ข้างล่างนี้

บริษัท สมาร์ทเฮ็ลท์แคร์โกลบอล จำกัด

เลขทะเบียนพานิชย์: 0105560143242